Filmkopiering

Prisliste pr. 01.01.2016

Minstepris kr. 200,-

Prisene inkluderer:
DVD-/Blu-ray-plate, DVD-/Blu-ray-cover, coverutskrift og platetrykk.

Har du flere kassetter? Ta kontakt for pristilbud.

Kassetter 30min
DVD
Kr.80,-
pr stk
DVD Kr. 80,-
Blu-ray Kr. 150,-
AVI-fil Kr. 180,-
Kontakt oss
Kassetter 60min
DVD
Kr.120,-
pr stk
DVD Kr. 120,-
Blu-ray Kr. 190,-
AVI-fil Kr. 220,-
Kontakt oss
Kassetter 90min
DVD
Kr.160,-
pr stk
DVD Kr. 160,-
Blu-ray Kr. 230,-
AVI-fil Kr. 260,-
Kontakt oss
Kassetter 120min
DVD
Kr.200,-
pr stk
DVD Kr. 200,-
Blu-ray Kr. 270,-
AVI-fil Kr. 300,-
Kontakt oss
Kassetter 180min
DVD
Kr.240,-
pr stk
DVD Kr. 240,-
Blu-ray Kr. 310,-
AVI-fil Kr. 340,-
Kontakt oss
Kassetter 240min
DVD
Kr.280,-
pr stk
DVD Kr. 280,-
Blu-ray Kr. 340,-
AVI-fil Kr 370,-
Kontakt oss

Har du andre lengder på kassetter eller andre medier, f.eks harddisk-/miniDVD-kamera – Ta kontakt!

Tilleggsalternativer

Råformatfiler (mpeg) *
Levert på ekstern harddisk/minnebrikke
Kr. 50,- inntil 50GB
Kr. 100,- inntil 100GB
Oppdeling i kapitler **
tilleggpris pr jobb
Kr. 500,- inntil 5 kassetter
Kr. 850,- inntil 10 kassetter
Kr. 1500,- inntil 20 kassetter
Flere kopier av samme film ***
Kr.75,-
pr stk
Oppbevaring inntil 50GB ****
Kr.299,-
pr år
Oppbevaring inntil 100GB ****
Kr.399,-
pr år

Alle priser er unntatt mva da Skjølås IKT Romerike ikke er momspliktig.

– Alle priser gjelder pr kassett og prisen legges til grunn for kassettens merkede kapasitet.

 Prisene gjelder kun følgende kassettformater: VHS, VHS-C, Hi8, Video8 og mini-DV.

 Alle priser gjelder direkte kopi av kassetter uten oppretting/inndeling av/i kapitler.
(Kapitler kan gjerne være måned, årstall, spesielle begivenheter o.l.).
Ønskes kapitler, kan oversikt over oppdeling i filmminutter leveres til Skjølås IKT Romerike.

 Kassetter med opptak på LP (LongPlay), dobler kassettenes kapasitet. Ilegges ordre deretter.

 Ved opptak til AVI-fil, må kunden selv ha med ekstern harddisk eller minnebrikke (Kan også bestilles hos Skjølås IKT Romerike). En time opptak i AVI-format tilsvarer ca 13GB lagringsplass.

 En DVD har kapasitet til ca 2 timer film. Filmlengde utover 2 timer vil bli splittet opp på flere DVD-plater.

 En Blu-ray har kapasitet til ca 4 timer film i middels kvalitet. Filmlengde utover 4 timer vil bli splittet opp på flere Blu-ray-plater.

 

* Prisen gjelder kun overføring til ekstern harddisk/minnebrikke. Pristillegg hvis nødvendig lagringsmedia skal leveres av Skjølås IKT Romerike

** Inkluderer DVD-/Blu-ray-plate, trykk på plate, sort cover med coverinformasjon.

*** Kapitler lages på skjønn av Skjølås IKT Romerike etter gjennomgang av alt materiale før kopiering.

**** Oppbevares på NAS med RAID5. Automatisk backup til ekstern lokasjon.